Primalcad Konštrukčná kancelária - Primalcad, s. r. o.

Služby


Prípravky

Kontrolné, ustavovacie, zváracie a montážne prípravky. Návrh a konštrukcia podľa samostatného zadania s dodaním kompletnej výrobnej dokumentácie a montážnymi výkresmi plus manuál na obsluhu.

Zistiť viac

Jednoúčelové stroje

Vývoj a návrh jednoúčelových strojov podľa požiadaviek. Prototypové návrhy. Oplechovanie strojov.

Zistiť viac

Stroje

Úprava, návrh, vývoj, konštrukcia rôznych druhov strojov.

Zistiť viac


Konštrukcie

Návrh montážnych rámov, rôznych strojných súčastí. S dodaním kompletnej výrobnej dokumentácie.

Zistiť viac

Grafické návrhy

Návrh dizajnu, spracovanie 3D dát do fotorealistických obrázkov.

Zistiť viac

Rôzne iné

Tvorba výkresov, páliacich šablón(DXF).
Prekreslovanie výkresov.
Konvertácia dát.
Tvorba 3D knižníc.

Zistiť viac